Vi tilbyder

Som inkassokontor tilbyder vi alt fra enkelte inddrivelsesskridt til komplette inkassoforløb. Vi har desuden specialiseret os i civile småsager, hvilket betyder at vi har stor erfaring med retssager i de tilfælde hvor, du og din kunde ikke kan nå til enighed om kravet.

Vi tilbyder som udgangspunkt nedenstående, men hvis du har særlige ønsker til din sag, er du altid velkommen til at kontakte os for at få en skræddersyet løsning:

Rykkerprocedure

Har du sendt faktura til din kunde og konstateret, at betalingen ikke modtages, kan vi hjælpe dig allerede nu med at få afsendt korrekte skrivelser iht. renteloven samt sikre, at skrivelserne udsendes med korrekte intervaller, så du ikke går glip af rykkergebyrer mv.

Rykkerproceduren afsluttes med en skrivelse indeholdende lovpligtigt inkassovarsel iht. inkassolovens § 10.

Inkasso

Har du allerede udsendt rykkerskrivelser og inkassovarsel – eller bedt om vores assistance til at gøre det – og fortsat ikke modtaget betaling, har du nu mulighed for at overdrage sagen til inkasso, hvorved der kan pålægges omkostninger for fremmedinkasso.

På dette tidspunkt har vi flere muligheder for at finde en løsning på sagen, herunder; skriftlige henvendelser, telefoniske henvendelser, afdragsordninger eller registrering i RKI og Debitor Registret.

Hvis ingen af disse tiltag resulterer i betaling, kan det være en løsning at indbringe sagen for fogedretten, hvilket vi også kan bistå med.

RKI og Debitor Registret

Et af de simpleste og mest effektive redskaber mod dårlige betalere, er registrering ved
kreditoplysningsbureauer, hvor de mest kendte er RKI (Experian) og Debitor Registret (Bisnode). En sådan registrering sætter en evt. skyldner i register for dårlige betalere og sikrer, at andre selskaber, pengeinstitutter mv. bliver bekendt hermed.

De mest almindelige konsekvenser er, at debitors bank beder om straksindbetaling af evt. overtræk, lån, kassekredit samt bevilget overtræk nægtes, benzinkort lukkes, kviklån og handel på kredit nægtes.

Debitor afskæres på denne måde helt fra at stifte ny gæld, hvilket kan have betydelige konsekvenser.

Fogedsager

Hvis ovenstående er forsøgt, og betaling ikke er opnået, er der mulighed for at indlede en fogedsag.

En fogedsag kan indledes med betalingspåkrav, hvorved der opnås domspåtegning og berammes udlægsforretning.

Alternativt kan fogedsagen indledes med fogedrekvisition, hvis der allerede er opnået dom,
domspåtegning, retsforlig, gældsbrev, underskrevet skylderklæring eller andet fundament.

Ved en udlægsforretning vil du eller vi, på dine vegne, samt debitor blive indkaldt i fogedretten – alternativt på debitors adresse som udkørende fogedforretning – hvor der foretages udlæg i debitors aktiver.

Et udlæg i rede penge medfører, at der kan ske udbetaling straks, og i andre aktiver at debitor – under strafansvar – mister retten til at råde over aktivet, der på baggrund af udlægget kan bortsælges på tvangsauktion.

Civilretlige småsager

Som virksomhedsdrivende kan det hænde at man bliver uenig med sin kunde om, hvor meget der skal betales og for hvad.

Hvis det viser sig ikke at være muligt at finde en mindelig løsning, kan sidste udvej være at indbringe sagen for domstolene og dermed opnå at få dom for kravet.

Som autoriseret inkassokontor tilbyder vi at møde i civile småsager med en værdi på op til kr. 50.000.

Med vores bestallingshavende advokat, uddannede jurister, advokatsekretærer og jurastuderende har vi et helt hold klar til at behandle din retssag med den omhu, som sagen kræver.

Vi behandler ca. 2.000 civile retssager om året, hvor ca. 200 af disse sager går til hovedforhandling, hvilket er det afsluttende retsmøde i byretten.

Med andre ord, er vores sagsbehandling så effektiv, at langt størstedelen af de sager vi fører for vores kunder afsluttes forinden en hovedforhandling overhovedet kommer på tale, hvilket er nemmere for alle parter - og billigere for vores kunder.

Herudover behandler vi ca. 10 landsretssager om året.